Tohle jsme my

 

35. oddíl světlušek Brno je skautský oddíl, který je součástí 24. střediska Vrbovec. Říkáme si šídla.

vylet

Jsme skautský oddíl pro dívky od 6 do 11 let (první až pátá třída). Každý týden probíhají schůzky pro děti. Program je uzpůsoben jednotlivým dětem, aby měly možnost vyjádřit a projevit se každá zvlášť, ale také zapojit se do kolektivu a učit se spolupráci s ostatními. Na schůzkách děti kromě her zábavnou formou seznamujeme s historií skautingu, učíme znalosti a lásce k přírodě, toleranci a sociálním dovednostem, ale i soběstačnosti a schopnostem poradit si v nestandardních situacích. Většinou odpovídá program jednotlivých schůzek danému ročnímu období. Celý rok je pak zaštítěn jednotnou etapovou hrou, která se prolíná i na výlety a další akce.

Zahajovaci schuzka

Přibližně jednou za čtrnáct dní pořádáme pro děti akce - výlet do přírody, rukodělná činnost, návštěva kulturních akcí. V létě pak pořádáme pro děti z našeho oddílu čtrnáctidenní tábor se zábavným i naučným programem. Tábořiště máme u Jindřichova Hradce, kousek od vesnice Matějovec.

Děti mají možnost poznat nové kamarádky, ale i něco nového se naučit.

vozembouch

Naše činnost má i své výsledky: aktivně jsme se účastnily sbírky Postavme školu v Africe, kterou provází globální výchova dětí na schůzkách. Každoročně se zapojujeme v hudební soutěži Vozembouch o nejlepší pěvěckou skupinu v kategorii světlšek - již 5x jsme se umístily na první příčce soutěže.

Spolupracujeme i s jinými oddíly - ať již na pravidelných výletech spolu se skautkami (Poštolky), na výletech s vlčaty 35. oddílu (Panteři) nebo na podzimních prázdninách s vlčaty 36. (Termiti) a 37. (Kormoráni - vodáci) oddílu. Předloni jsme také uspořádaly nějaké akce s 97. oddílem světlušek (Zlatý kvítek) z Králova pole.

Skautské hnutí založil lord R. Baden - Powell, ženské hnutí jeho manželka Olave, zakladatelem českého skautingu je prof. A. B. Svojsík. Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí - zaměřuje se na intelektuální, tělesné, ale i duchovní, mravní a sociální schopnosti. Chceme, aby byly děti připraveny na život, schopny plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přídodě i celému lidskému společenství. Tohoto se snažíme dosáhnout v souladu s principy a metodami stanovenými již zakladateli skautingu.

Rády přivítáme nové kamarádky do našich řad!

Kalendář akcí

© 2005-2010 Tomáš Sychra
verze 2.0b